Chào mừng quý khách đến với kênh kết nối việc làm hàng đầu Việt Nam

Hàng nghìn công việc đang chờ bạn. Tìm kiếm ngay!

Lựa chọn nhân tài qua cách xử lý xung đột

Ngày đăng: 13/05/2021 - Lượt xem: 137

Dựa trên cách xử lý khi xung đột, bạn có thể lựa chọn được cộng sự phù hợp, bất kể là cấp quản lý nào.
Có những vị trí cần đạt được: Giữ bình tĩnh, tự tin và tích cực trong các cuộc xung đột; giữ nguyên tắc tập trung dưới áp lực và trong các tình huống khó chịu. Luôn sẵn sàng ứng phó và tháo vát khi bị phản đối hoặc thách thức.
Những kỹ năng giải quyết xung đột nào là quan trọng nhất trong vị trí công việc cần tuyển? Điều gì có thể là bước tiếp theo để giúp họ cải thiện kỹ năng hợp tác?
----
Thông thường có 4 phong cách khi xung đột xảy ra, bạn thuộc nhóm nào?
  • 4.1. Bắt buộc: Theo đuổi lợi ích riêng, thậm chí bằng hy sinh lợi ích của người khác; giữ ý kiến chủ quan của riêng mình và cố gắng kiểm soát tình hình. Phong cách này là chủ động, bất chấp, định hướng sức mạnh và đặc trưng bởi "thắng-thua".
  • 4.2 Hợp tác: Làm việc với những người khác để đào sâu vào các vấn đề; cố gắng làm rõ mối quan tâm của tất cả các bên và tạo ra giải pháp "thắng - thắng". Phong cách này là chủ động, bắt đầu hội thoại tập trung vào nguyên tắc và có hiệu ứng tích cực nhất.
  • 4.3 Né tránh: Cố gắng trì hoãn, đứng 1 bên hoặc rút khỏi các vấn đề. Phong cách này là thụ động, đặc trưng bởi một cách tiếp cận "không thảo luận".
  • 4.4 Dễ chịu: Hy sinh lợi ích riêng để thỏa mãn mối quan tâm của người khác. Phong cách này được đặc trưng bởi các giải pháp "thua - thắng".
Doanh nghiệp sẽ chọn người theo xu hướng nào để có thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý?
Báo cáo đặc tính trong công việc dựa trên Trait-Map® của bạn
Vì tính cách của bạn, bạn sẽ thấy các đặc điểm và sự phù hợp của tính cách đối với công việc quan trọng như thế nào.
Báo cáo sẽ cho thấy thiên hướng tự nhiên của bạn đối với một số nhiệm vụ và hành vi;
Tính cách rõ ràng ảnh hưởng đến cách một người phản ứng với xung đột: hầu hết phản ứng theo thói quen của họ. Báo cáo này cho biết hành vi/xu hướng của bạn đối với bốn Kiểu Xung đột cơ bản. Biết xu hướng phong cách xung đột của bạn có thể giúp bạn thay thế mô hình phản ứng theo thói quen bằng những lựa chọn tốt hơn, có ý thức hơn.
Có những vị trí quản lý cần đạt được: Giữ bình tĩnh, tự tin và tích cực trong các cuộc xung đột; giữ nguyên tắc tập trung dưới áp lực và trong các tình huống khó chịu. Luôn sẵn sàng ứng phó và tháo vát khi bị phản đối hoặc thách thức.
Những kỹ năng giải quyết xung đột nào là quan trọng nhất trong vị trí công việc cần tuyển? Điều gì có thể là bước tiếp theo để giúp họ cải thiện kỹ năng hợp tác?
Sau khi hiểu được từng người với các yếu tố trên, Chúng ta sẽ nhìn ra lĩnh vực cần cải thiện để giúp nhân viên có hiệu suất cao nhất.
Các cấp độ năng lực thực tế cũng phụ thuộc vào EQ, đào tạo, kinh nghiệm, thực hành và động lực có liên quan....
Đánh giá tính cách Trait-Map®
#danhgiatinhcach
#xuhuongxulyxungdot
#quantrinhansu
Tìm hiểu tại đây:
https://springo.vn/tri-thuc-mo/giai-phap-toi-da-hoa-nang-luc-tiem-an-trong-nhan-su

Bài viết liên quan